Spa Trọn Gói

Spa trọn gói 1

 

Spa trọn gói 4


Xông hơi tinh dầu

Massage tinh dầu

Chăm sóc da mini

Chăm sóc vitamin C

Massage chân

Massage đầu

Spa trọn gói 2


 Spa trọn gói 5


Xông hơi tinh dầu

Thư giãn kem dưỡng

Chăm sóc da mini

Liệu pháp Oxygen

Liệu pháp trẻ hóa  tay

Chăm sóc gót chân

Spa trọn gói 3

 

Spa trọn gói 6

Tẫy da chết

Ngâm  muối khóang

Chăm sóc da mini

 Tẩy da chết  toàn thân

Massage bùn trắng da

Ngâm  muối khoáng

Chăm sóc vitam C

 

 

 

 

 

 

HOT LINE: 0903.666.788